Zajímavé knihy

V minulém roce jsem přečetl několik knih, ty zajímavější z nich si tady postupně budu zaznamenávat. Četba některých z nich přirozeně vedla ke čtení jiných. Pokud se dostanu k tomu, abych na některé z nich napsal recenzi, tak to v ní zmíním.

2011

Všeobecný princip, Mark Buchanan — věda o historii : proč je svět jednodušší, než si myslíme. Kniha se v podstatě zabývá všudypřítomností mocninného zákona v přírodních procesech, ale nejen v nich.

V pavučině sítí, Albert-László Barabási — o fungování sítí, od sítí sociálních vztahů, přes sítě sexuálních partnerů až po sítě ethernetových směrovačů tvořících internet.

Mezi chaosem a řádem,  Peter Coveney a Roger Highfield — Hranice komplexity: Hledání řádu v chaotickém světě.

2012

Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře, Roger Scruton — Zatím mě zaujala pasáž o sentimentalitě, která je dost výstižne popsaná. Ve zkratce by se dalo říct, že sentimentalita je zdegenerovaný cit. Což je ovšem citace převzatá z článku o kýči.

Vzestup peněz, Niall Feruson — podle knihy byl natočen stejnojmenný seriál, ale kniha je pochopitelně zajímavější, protože se u ní dá lépe přemýšlet, než u blikajících obrázků, které mají dotvářet text, ale ve skutečnosti jeho vnímání ruší.

Smrt Západu, Patrick J. Buchanan — Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožuje naši zemi a civilizaci. Zajímavý pohled, který vyhovuje mému konzervativnímu pohledu na svět. Nejsem schopen posoudit objektivitu všech předložených tezí, ale některé příklady politicky korektních mediálních manipulací velmi připomínají český mediální rybníček.

Šance je, že…, Michael Kaplan a Ellen Kaplanová — Dobrodružství v pravděpodobnosti. Velice zajímavá kniha, která vyvrací zažitý pohled na pravděpodobnost a s ní spojenou statistiku, jako na „suchopárné vědy“. Velice zajímavě ukazuje vývoj těchto disciplín na příkladech z historie tak odlehlých, jako jsou základy právního systému, spolehlisvost parních strojů, hazard v Monte Carlo, meteorologie a podobně. Číst tuto knihu je opravdové „dobrodružsví poznání“.